Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 3 Semester 1

By On Minggu, Mei 8th, 2016 Categories : Bank Soal, Download, SD, Soal UAS 1 Kls 3
Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 3 Semester 1 –
Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 3 Semester 1


Ulangan Akhir Semester (UAS) I

Mata Pelajaran            : Bahasa Sunda  
Kelas/ Semester          : III (Tiga)/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal             : …………………………….
Waktu                         : 90 menit


Miara Awak

Urang kedah miara awak. Sateuacan baragtuang, kedah ngumbah panangan. Barangtuang kedah apik. Sangkan awak urang sehat. Henteu gampil katerap panyakit.
Mandi sadinten dua kali. Upami mandi, awak kedah diruru sareng disabunan. Awak diruru sangkan dakina ical. Awak disabunan sangkan beresih tina kuman.
Sehat teh mahal. Disebat mahal margi upami udur kedah diubaran. Diubaran ka dokter kedah mayar. Mayarna mahal.
Jawab pananya di handap!
1.      Naon judul bacaan di luhur?
2.      Aya sabahara paragraph bacaan di luhur?
3.      Paragrap kahiji aya sabaraha kalimah?
4.      Paragrap kadua aya sabaraha kalimah?
5.      Paragrap katilu  aya sabaraha kalimah?
A.    Cakraan (X) dina abjad anu bener!
1.      Kasehatan teh  perlu pikeun ….
            a. tutuwuhan                           c. sasatoan
            b. mahluk hidup                      d. manusia
2.       Wortel mah alus pikeun mata, sabab loba ngandung vitamin ….
            a. A                                         c. C
            b. D                                         d. E
3.       Jajan mah teu meunang ….
            a. tambarakan                          c. nu marahal
            b. di warung                            d. nu malurah
4.      Lamun urang teu sakola kudu ngirim ….
            a. dahareun                              c. kembang
            b. surat                                    d. beja
5.      Lian ti kasehatan jasmani, urang oge salawasna kudu ngajaga kasehatan ….
             a. awak                                   c. baju
             b. rohani                                 d. imah

Preview Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 3 Semester 1Untuk soal yang selengkapnya {Download di sini }

Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 3 Semester 1 | Madesu | 4.5